OPEN BRIEF AAN NOC*NSF

30 juli 2020 - Independence, Verenigde Staten

Open brief aan het NOC*NSF

Geachte heren,

Wordt het niet eens tijd dat er een onderzoek komt naar het functioneren van alle sportbonden in ons land in plaats van brandjes blussen daar waar het openbaar verkeerd gaat? Bij de turnbond gaat het totaal verkeerd maar als je als opdracht/werkgever geen overzicht heb over wat je werknemers doen en geen contact heb met de atleten wat er allemaal verkeerd gaat wat zegt dat over het functioneren van de sportbonden?

Ik durf te stellen dat dit het geval is bij de meeste bonden, er is sprake van machtsmisbruik, en angstcultuur, andere meningen worden niet op prijs gesteld. Het NOC*NSF zou er goed aan doen zijn eigen rol te onderzoeken in deze manier van werken, is een alleenrecht van een bond niet iets uit een ver en vervlogen verleden? Hoeveel conflicten moeten er nog komen voordat sporten weer echt “gezond” wordt? Zelf kom ik voort uit de badminton sport en wij hebben waarschijnlijk de meest nietszeggende bond uit de sportWereld, ze zijn al eens door jullie uit het goede gezelschap gezet door slecht bestuur en wanbeleid en ook al zijn ze weer terug in jullie gezelschap is er niet veel veranderd, je zou dus best kunnen spreken van een showproces en alleen een kleine tik op de vingers van jullie kant.

De sport in het algemeen is aan hervorming toe zodat we ons weer kunnen ontwikkelen inplaats van de stilstand en achteruitgang die we nu mee maken. Stop het machtsmisbruik van de bonden en geef de sport terug aan de beoefenaars. 

Vriendelijke groeten

Ron Daniëls

Badminton Elite Coach